Certifiering i fria arbetsvillkor

Publicerat 2008-09-12

En sak slog mig precis nyss: vore det inte läckert om företag kunde certifiera sig i “fria arbetsvillkor”? Att man utifrån en standard utvärderar företaget med avseende på faktorer som exempelvis:

  • Möjlighet till distansarbete
  • Möjlighet för anställda att själva planera sin tid och ledighet
  • Utvärdering av de anställda baserad på prestation istället för antal timmar på kontoret
  • Möjlighet för anställda att få prova olika arbetsuppgifter
  • Ersättningsmodell baserad på de anställdas personliga prestanda
  • Möjlighet för anställda att få jobba med egna idéer

Själv skulle jag garanterat se ett högt betyg inom sådana områden som en mycket viktig och intressant (för att inte säga avgörande) faktor när jag söker efter ett nytt jobb. Och hade det funnits en gemensam standard där certifieringen utfärdas av en oberoende part så vore sannolikheten större att det faktiskt låg sanning bakom företagens påståenden - och omvänt, företagen skulle ha ett riktigt konkret argument för att få de arbetssökande att välja just dem.

Ponera att jag skulle skapa och förvalta en sådan standard och sedan outsourca själva certifieringsarbetet. Rent affärsmässigt skulle det bli lite som alla adresskatalogtjänster som finns på Internet. Varför vill ett företag vara med i en uppstickarkatalog, säg Hitta.se, när Eniro redan finns och har funnits så länge alla kan minnas? För att det inte vill riskera att inte finnas med om katalogen skulle bli populär. Även om det kostar pengar att vara med så bedömer man att det skulle kosta mer att inte vara med, när man väger in risken, dålig PR och så vidare. Det är en lite lustig situation. Och lönsam för uppstickaren, samtidigt som det skapar ett verkligt värde för slutanvändaren (den som söker efter en adress eller i mitt fall, en bra arbetsgivare).

Det kanske vore något att titta vidare på?

comments powered by Disqus